Program rozwojowy


Naucz się tworzyć nowoczesne aplikacje mobilne na platformy Android i iOS w trakcie 10-tygodniowego kursu w formule blended learning

Obejrzyj nagranie z webinaru

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do pracy w komercyjnych projektach

Zbuduj kompetencje pożądane na rynku pracy, dostosowane do aktualnych potrzeb biznesu i oczekiwań pracodawców względem kandydatów
 • Nauczysz się wykorzystywać popularne narzędzia developerskie jak Android Studio, Gradle czy Xcode i Swift Package Manager
 • Zdobędziesz umiejętności niezbędne do budowania natywnych aplikacji mobilnych
 • Opanujesz testowanie na poziomie jednostkowym i integracyjnym oraz stosowanie podejścia Test Driven Development
 • Poznasz najważniejsze elementy API oraz nauczysz się jak integrować aplikacje mobilne z backendem
 • Będziesz tworzyć czysty kod i architekturę, świadomie stosować wzorce projektowe oraz refaktoryzację
Przejrzyj WSZYSTKIE przewagi

Kurs poprowadzi Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 13-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe.


Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT.

Czy program Mobile Developer PRO jest dla Ciebie?

ZALEŻY NAM NA REALNYM EFEKCIE

TAK, jeśli...

 • Znasz dowolny język obiektowy w stopniu przynajmniej podstawowym tzn. opanowałeś jego składnię, znasz standardowe SDK, potrafisz samodzielnie pisać i debuggować kod
 • Masz opanowane najważniejsze zagadnienia z zakresu programowania obiektowego tzn. wiesz czym są klasy i obiekty, na czym polega kompozycja i dziedziczenie, do czego służą interfejsy oraz czym jest hermetyzacja
Zaaplikuj

NIE, jeśli...

 • Dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem
Nie masz pewności? Sprawdź się aplikując!

Co oferuje nasz program rozwojowy?

Ogrom wiedzy w maksymalnie krótkim czasie

10 tygodni nauki, w tym 25h na żywo online z mentorem

40h materiału wideo


Zajęcia z praktykiem z 13 letnim doświadczeniem na sali szkoleniowej

Program

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ W FORMIE NAGRAŃ WIDEO
WARSZTATY ZDALNE Z TRENEREM (5x5H)
SPOTKANIE ZDALNE Z TRENEREM (1,5H)

Uroczyste otwarcie kursu, przywitanie uczestników, wprowadzenie

ZJAZD 0

Wprowadzenie do języka Kotlin

TYDZIEŃ 1
rozwiń program
 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Klasy, interfejsy, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Istotne idiomy programistyczne
 • Interoperacyjność z Java

Praca z projektem Android

TYDZIEŃ 1
rozwiń program
 • Podstawy użycia Android Studio
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz emulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o system Gradle

Podstawy tworzenia aplikacji

TYDZIEŃ 1
rozwiń program
 • Struktura i najważniejsze elementy projektu
 • Zarządzanie zasobami
 • Komponenty aplikacji: Activities, Services, Content Providers, Buroadcast receivers, Intents
 • Wprowadzenie do Android Jetpack
 • Architektura MVVM w oparciu o Architecture Components

Budowanie interfejsu użytkownika

TYDZIEŃ 2
rozwiń program
 • Wprowadzenie do Material Design
 • Aktywności i fragmenty - wykorzystanie, cykl życia, bindowanie kontrolek, obsługa zdarzeń
 • Zarządzanie rozkładem elementów (layouts managers)
 • Wykorzystanie dostępnych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem z ConstraintLayout
 • Zaawansowane elementy widoku na przykładzie RecyclerView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami

Programowanie reaktywne

TYDZIEŃ 2
rozwiń program
 • Wprowadzenie do RxJava/RxKotlin
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory - transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami

Utrwalanie i dostęp do danych w aplikacjach Android

TYDZIEŃ 2
rozwiń program
 • User preferences
 • Praca z plikami
 • SQLite i biblioteka Room

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

ZJAZD 1

Komunikacja w aplikacjach Android

TYDZIEŃ 3
rozwiń program
 • Coroutines i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Retrofit, OkHttp, Moshi, Picasso

Dystrybucja aplikacji Android

TYDZIEŃ 3
rozwiń program
 • Wykorzystanie klas i interfejsów
 • Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum, Inline)
 • Hermetyzacja i kontrola dostępu
 • Delegacja na poziomie klas (classes) i własności (properties)
 • Rozszerzenia (extensions)
 • Typy generyczne

Architektura aplikacji Android

TYDZIEŃ 3
rozwiń program
 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie
 • Spójność, niskie sprzężenie, modułowość
 • Wstrzykiwanie zależności z użyciem Dagger / Hilt
 • Czysta architektura
 • Architektura w praktyce - implementacja wzorców Model-View-ViewModel, Model-View-Intent

Testowanie aplikacji Android

TYDZIEŃ 4
rozwiń program
 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Kod niskiej jakości a testowanie
 • Architektura aplikacji a testowanie
 • Piramida testów
 • Cechy dobrych testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI z użyciem Espress

Zaawansowane aspekty tworzenia interfejsu użytkownika

TYDZIEŃ 4
rozwiń program
 • Budowanie niestandardowych kontrolek
 • Motywy aplikacji i zarządzanie stylami
 • Rysowanie z użyciem obiektu Canvas
 • Rola animacji w projektowaniu UI
 • Wykorzystanie animacji
 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

ZJAZD 2

Kotlin coroutines

TYDZIEŃ 5
rozwiń program
 • Techniki programowania asynchronicznego
 • Podstawy pracy z coroutines
 • Zasięg i kontekst wykonania
 • Komponowanie zadań
 • Obsługa wyjątków
 • Współdzielenie stanu
 • Channels
 • Flows
 • Porównanie do RxJava

Wybrane elementy Android SDK

TYDZIEŃ 5
rozwiń program
 • Lokalizacja GPS i geokodowanie z Google Play Services
 • Praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Sensors API

Wprowadzenie do języka Swift

TYDZIEŃ 6
rozwiń program
 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Struktury, klasy, protokoły, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią

Praca z projektem Xcode

TYDZIEŃ 6
rozwiń program
 • Podstawy użycia Xcode
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz symulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o CocoaPods i Swift Package Manager

UIKit - klasyczne budowanie interfejsu

TYDZIEŃ 6
rozwiń program
 • View Controllers - wykorzystanie, cykl życia, obsługa zdarzeń
 • Interface builder / Storyboards
 • Wykorzystanie podstawowych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem - Auto Layout, Trait Collections, Size Classes
 • Zaawansowane elementy widoku - TableView, CollectionView, ScrollView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

ZJAZD 3

SwiftUI - deklaratywne budowanie interfejsu

TYDZIEŃ 7
rozwiń program
 • Typ View jako sposób na tworzenie reużywalnych elementów widoków
 • Kontrolki wbudowane
 • Zarządzanie rozkładem w oparciu o dostępne kontenery
 • Bindowanie, reagowanie na zdarzenia i obsługa gestów
 • Stylizacja z wykorzystaniem modyfikatorów
 • Warunkowe renderowanie interfejsu
 • Nawigacja między ekranami

Programowanie reaktywne

TYDZIEŃ 7
rozwiń program
 • Wprowadzenie do Combine framework
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory - transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami

Utrwalanie i dostęp do danych w aplikacjach iOS

TYDZIEŃ 8
rozwiń program
 • User Defaults
 • Praca z plikami
 • SQLite
 • Wprowadzenie do Core Data

Komunikacja w aplikacjach iOS

TYDZIEŃ 8
rozwiń program
 • Podstawy użycia URLSession
 • GDC i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Alamofire, Moya, Siesta

Dystrybucja aplikacji iOS

TYDZIEŃ 8
rozwiń program
 • Budowanie i podpisywanie kodu
 • Publikacja z wykorzystaniem iTunes Connect
 • Udostępnianie wersji testowej
 • Przygotowanie do review

Architektura aplikacji iOS

TYDZIEŃ 8
rozwiń program
 • Implementacja wzorców MVC, VIPER, MVVM, Composable Architecture / Flux

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

ZJAZD 4

Testowanie aplikacji iOS

TYDZIEŃ 9
rozwiń program
 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI
 • Test Driven Development

Zaawansowane elementy SwiftUI i Combine

TYDZIEŃ 9
rozwiń program
 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie
 • Tworzenie zaawansowanych i niestandardowych widoków
 • Zastosowanie matched geometry effect
 • Wykorzystanie animacji
 • Integracja z UIKit
 • SwiftUI na innych platformach
 • Debugowanie i obsługa błędów na poziomie Combine
 • Wykorzystanie / tworzenie reaktywnych rozszerzeń w kontekście istniejącego API

Core Data

TYDZIEŃ 10
rozwiń program
 • Architektura i główne założenia
 • Konfiguracja Core Data Stack
 • Modelowanie encji
 • Utrwalanie i ładowanie danych
 • Wersjonowanie oraz migracja danych
 • Mierzenie i optymalizacja wydajności
 • Dobre praktyki

Wybrane elementy iOS SDK

TYDZIEŃ 10
rozwiń program
 • Core Location oraz praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Core Graphics i Core animation

Podsumowanie samodzielnej nauki, rozwiązanie problemów, realizacja zadań, ćwiczenia live coding

ZJAZD 5

Wprowadzenie do języka Kotlin

 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Klasy, interfejsy, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Istotne idiomy programistyczne
 • Interoperacyjność z Java
 • Podstawy użycia Android Studio
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz emulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o system Gradle

Praca z projektem Android

 • Struktura i najważniejsze elementy projektu
 • Zarządzanie zasobami
 • Komponenty aplikacji: Activities, Services, Content Providers, Buroadcast receivers, Intents
 • Wprowadzenie do Android Jetpack
 • Architektura MVVM w oparciu o Architecture Components

Podstawy tworzenia aplikacji

 • Wprowadzenie do Material Design
 • Aktywności i fragmenty - wykorzystanie, cykl życia, bindowanie kontrolek, obsługa zdarzeń
 • Zarządzanie rozkładem elementów (layouts managers)
 • Wykorzystanie dostępnych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem z ConstraintLayout
 • Zaawansowane elementy widoku na przykładzie RecyclerView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami

Budowanie interfejsu użytkownika

Programowanie reaktywne

 • Wprowadzenie do RxJava/RxKotlin
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory - transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami

Utrwalanie i dostęp do danych

 • User preferences
 • Praca z plikami
 • SQLite i biblioteka Room

Komunikacja

 • Coroutines i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Retrofit, OkHttp, Moshi, Picasso
 • Wykorzystanie klas i interfejsów
 • Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum, Inline)
 • Hermetyzacja i kontrola dostępu
 • Delegacja na poziomie klas (classes) i własności (properties)
 • Rozszerzenia (extensions)
 • Typy generyczne
 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie
 • Spójność, niskie sprzężenie, modułowość
 • Wstrzykiwanie zależności z użyciem Dagger / Hilt
 • Czysta architektura
 • Architektura w praktyce - implementacja wzorców Model-View-ViewModel, Model-View-Intent

Dystrybucja aplikacji

Architektura aplikacji Android

Testowanie

 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Kod niskiej jakości a testowanie
 • Architektura aplikacji a testowanie
 • Piramida testów
 • Cechy dobrych testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI z użyciem Espress

Zaawansowane aspekty tworzenia interfejsu użytkownika

 • Budowanie niestandardowych kontrolek
 • Motywy aplikacji i zarządzanie stylami
 • Rysowanie z użyciem obiektu Canvas
 • Rola animacji w projektowaniu UI
 • Wykorzystanie animacji
 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie

Kotlin coroutines

 • Techniki programowania asynchronicznego
 • Podstawy pracy z coroutines
 • Zasięg i kontekst wykonania
 • Komponowanie zadań
 • Obsługa wyjątków
 • Współdzielenie stanu
 • Channels
 • Flows
 • Porównanie do RxJava

Wybrane elementy SDK

 • Lokalizacja GPS i geokodowanie z Google Play Services
 • Praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Sensors API

Wprowadzenie do języka Swift

 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Struktury, klasy, protokoły, wyliczenia, rozszerzenia
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Zarządzanie pamięcią

Praca z projektem Xcode

 • Podstawy użycia Xcode
 • Tworzenie, konfigurowanie i budowanie projektu
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniu oraz symulatorze
 • Debugowanie kodu
 • Praca z dokumentacją
 • Zarządzanie zależnościami w oparciu o CocoaPods i Swift Package Manager

UIKit - klasyczne budowanie interfejsu

 • View Controllers - wykorzystanie, cykl życia, obsługa zdarzeń
 • Interface builder / Storyboards
 • Wykorzystanie podstawowych kontrolek
 • Elastyczne zarządzanie rozkładem - Auto Layout, Trait Collections, Size Classes
 • Zaawansowane elementy widoku - TableView, CollectionView, ScrollView
 • Programowe budowanie widoków
 • Nawigacja między ekranami

SwiftUI - deklaratywne budowanie interfejsu

 • Typ View jako sposób na tworzenie reużywalnych elementów widoków
 • Kontrolki wbudowane
 • Zarządzanie rozkładem w oparciu o dostępne kontenery
 • Bindowanie, reagowanie na zdarzenia i obsługa gestów
 • Stylizacja z wykorzystaniem modyfikatorów
 • Warunkowe renderowanie interfejsu
 • Nawigacja między ekranami
 • Wprowadzenie do Combine framework
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń
 • Operatory - transformacja, filtrowanie, kombinowanie, czas
 • Sterowanie kontekstem wykonania z użyciem Schedulers
 • Praca ze strumieniami

Programowanie reaktywne

Komunikacja

 • Podstawy użycia URLSession
 • GDC i praca z kodem asynchronicznym
 • Integracja z REST API oraz GraphQL
 • Wykorzystanie przykładowych bibliotek: Alamofire, Moya, Siesta
 • User Defaults
 • Praca z plikami
 • SQLite
 • Wprowadzenie do Core Data

Utrwalanie i dostęp do danych

 • Budowanie i podpisywanie kodu
 • Publikacja z wykorzystaniem iTunes Connect
 • Udostępnianie wersji testowej
 • Przygotowanie do review

Dystrybucja aplikacji

Architektura aplikacji iOS

 • Czym jest czysty kod?
 • Code smells
 • Dług techniczny
 • Podstawowe zasady tworzenia jakościowego i testowalnego kodu (SOLID, GRASP, SRP …)

Testowanie

 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI
 • Test Driven Development

Zaawansowane elementy SwiftUI i Combine

 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie
 • Tworzenie zaawansowanych i niestandardowych widoków
 • Zastosowanie matched geometry effect
 • Wykorzystanie animacji
 • Integracja z UIKit
 • SwiftUI na innych platformach
 • Debugowanie i obsługa błędów na poziomie Combine
 • Wykorzystanie / tworzenie reaktywnych rozszerzeń w kontekście istniejącego API

Core Data

 • Architektura i główne założenia
 • Konfiguracja Core Data Stack
 • Modelowanie encji* Utrwalanie i ładowanie danych
 • Wersjonowanie oraz migracja danych* Mierzenie i optymalizacja wydajności* Dobre praktyki

Wprowadzenie do Flutter toolkit

 • Wprowadzenie do języka Dart
 • Podstawy Flutter toolkit
 • Budowanie interfejsu użytkownika
 • Praca z danymi i komunikacja z backend
 • Core Location oraz praca z mapami
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Core Graphics i Core animation

Wybrane elementy SDK

 • Podstawy React Native
 • Budowanie interfejsu użytkownika
 • Zarządzanie stanem
 • Praca z danymi i komunikacja z backend

Wprowadzenie do React Native

EKSPERCKI PROGRAM ROZWOJOWY STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O BUDOWANIU NAJLEPSZYCH KADR IT

Dlaczego warto zainwestować w kurs
Mobile Developer PRO?

Uczysz się od razu przez praktykę

Budowa aplikacji, projekty do samodzielnego wykonania, mniejsze ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia

Wszyscy trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i dydaktycznym

Masz wsparcie mentora

Doskonałe przygotowanie do pracy w komercyjnym zespole deweloperskim

Uczysz się pracy zespołowej

Poznajesz technologie pożądane na rynku

Najbardziej popularne frameworki, biblioteki i narzędzia

Poznajesz najlepsze praktyki, a także sposoby rozwiązania typowych problemów projektowych

Zdobywasz przydatną wiedzę

Dzięki znajomości zaawansowanych aspektów programowania stajesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy

Wchodzisz na wyższy level umiejętności

Uczysz się dobrych praktyk

Przyswajasz najlepsze praktyki związane z tworzeniem jakościowego i testowalnego kodu, a także poznajesz zaawansowane idiomy programistyczne

Wyższe kompetencje to odpowiednio większe zarobki

Masz szansę na większe zarobki

Zaaplikuj na kurs

Na realizację kursu należy przeznaczyć +/- 10 tygodni nauki, w tym pięć sobotnich 5-godzinnych spotkań na żywo z trenerem. Po aplikacji na kurs skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby upewnić się, że nasz kurs odpowiada na Twoje aktualne potrzeby i będzie dla Ciebie efektywny.

ETAP III

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty za kurs
Rozmowa telefoniczna z mentorem

ETAP II

ETAP I

Wypełnienie formularza aplikacyjnego

Blended Learning

Warsztaty na żywo plus kurs e-learningowy

Możliwa płatność w ratach.

Napisz do nas i spytaj o szczegóły.

CENA ZAWIERA

 • 5x5h warsztatów z autorem kursu (razem 25h)
 • 40h nagrań wideo na platformie e-learningowej
 • Formuła kursu - Blended learning: dostęp do nagrań z teorią + warsztaty z Trenerem na żywo
 • 84h pracy własnej nad projektami
 • Nieograniczony dostęp do nagrań z kursu
 • Konsultacje i mentoring
 • Aktualne narzędzia i dobre praktyki
 • Zadania domowe i konsultacje przy ich rozwiązaniu na zamkniętej grupie na Slacku

TRYB

wycena na zamówienie

KURS DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE DLA FIRM

REALIZACJA KURSU KROK PO KROKU

Zaaplikuj na kursOtrzymaj dostęp do platformyZgodnie z harmonogramem zrealizujemy plan: podzielimy materiał kursu na sensowne moduły edukacyjne, a pomiędzy zorganizujemy pięć sześciogodzinnych spotkań z autorem kursu, tak żebyś mógł teorii uczyć się sam, a warsztaty realizował pod okiem ekspertNa zakończenie otrzymasz certyfikat poświadczający Twoje umiejętnościDodatkowo będziesz miał dostęp do platformy nawet po zakończeniu kursu, na której będzie cały materiał z nagraniami wideo lekcji wraz z zadaniami oraz zrealizowanymi warsztatami

Masz pytania? Sprawdź FAQ!
VOUCHERY
DOFINANSOWANIE

🔴 Webinar

OBEJRZYJ NAGRANIE

iOS - szybki start

Podczas wydarzenia: Pokażemy, jak w praktyce wygląda tworzenie aplikacji iOS. Zapoznamy Cię z dedykowanym środowiskiem programistycznym i poznasz podstawy języka Swift. Wraz z prowadzącym zbudujesz swoją pierwszą aplikację (pokazującą prognozę pogody) i dowiesz się, w jaki sposób uruchomić ją na telefonie lub innym urządzeniu.


Całość będzie miała formę warsztatu, dzięki czemu dużo łatwiej przyswoisz i zrozumiesz przedstawiane zagadnienia.


Wymagania dla uczestników, którzy chcą programować wraz z prowadzącym: Komputer z macOS, Xcode - instalacja przez AppStore

FAQ

Co to znaczy, że kurs jest w formie blended learning?

Blended learning to kurs w formie nagrań wideo z teorii połączonej z zajęciami warsztatowymi na żywo z trenerem w wirtualnej klasie. Nagrania zamieszczone są na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz indywidualny dostęp. Poza nagraniami wideo dostępne są pliki do pobrania (kod źródłowy, slajdy, pliki tekstowe, odnośniki do zewnętrznych materiałów, testy, etc.) Podczas zajęć prowadzący realizuje z Wami praktyczne zadania z zakresu minionego modułu e-learningowego.

Kiedy odbywają się spotkania warsztatowe?

Spotkania odbywają się w zgodnie z ustalonym harmonogramem kursu (sekcja (zaaplikuj na kurs).


Zalecany czas to 6 lub więcej godzin w tygodniu. Zachęcamy do regularnej pracy w ciągu tygodnia, np. półtora czy dwie godziny z rana, wtedy kiedy umysł jest wypoczęty. Jednak godziny samodzielnej nauki możesz wyznaczyć dowolnie, według swojego rytmu dnia.

Ile czasu powinienem poświęcić na samodzielną pracę nad każdym modułem (w tydzień)?

Otrzymasz dożywotni (a raczej tak długo jak będzie istniał kurs) dostęp do tej edycji kursu, wszystkich materiałów w niej zawartych, przyszłych aktualizacji oraz społeczności (platforma slack).

Jak długo będę mieć dostęp do materiałów programu

i społeczności tworzonej przez grono uczestników?

Jak mogę się zapisać?

Wypełnij formularz na stronie kursu.

Kurs jest od podstaw i prowadzi uczestnika od instalacji środowiska po tematy związane z analizą danych wraz z ich wizualizacją. Jest to idealny kurs zarówno, dla osób, które wcześniej nie znały Pythona jak i tych, które chciałyby usystematyzować już zdobytą wiedzę i poznać tematy bardziej zaawansowane.

Czy kurs jest dla mnie?

Jest to cena brutto.

Czy podana cena jest netto czy brutto?

Nie czekaj aż wyprzedzą Cię inni - zainwestuj w siebie i stań się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów Mobile Android i iOS ciągle rośnie. Stań się jednym z nich.

© Sages. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.